TomTom als snelheidsregelaar

Navigatieapparatuur kan automobilisten actief beletten harder te rijden dan de maximumsnelheid. Dankzij zo'n 'tomtom-begrenzer' kan infrastructuur veel goedkoper worden aangelegd, nemen files af en wordt autorijden comfortabeler en veiliger.
De techniek bestaat al: in 2011 is er in Noord- en Zuid-Holland een proef mee gehouden.
Wegen worden nu uit veiligheidsoogpunt ontworpen op relatief hoge snelheden. Dat maakt infrastructuur niet alleen duur, maar het kost ook veel ruimte, met name bij knooppunten. In stedelijk gebied is die ruimte schaars. Als niemand meer te hard kán rijden, kan de ontwerpsnelheid omlaag, kosten wegen miljoenen minder én zal het mogelijk zijn fileproblemen op te lossen waar dat nu fysiek onmogelijk is.
"Bij een beginnende file kan eenvoudig een lagere snelheid worden 'opgelegd' zodat files veel korter zijn of zelfs niet ontstaan. Dus geen 'advies' meer via matrixborden maar een automatische, gegarandeerde snelheidsdeken. Zo'n tomtom-begrenzer past naadloos in de huidige ontwikkeling waarbij systemen in en buiten de auto verschillende taken van de bestuurder overnemen."
Ook in Nederland zijn al succesvolle proeven gedaan met auto's die geheel of gedeeltelijk zelfstandig kunnen rijden. Er zijn al voertuigen op de markt die zelfstandig ingrijpen bij een naderende botsing. De komende decennia zal de auto veranderen in een vorm van individueel vervoer waarbij de bestuurder alleen nog de route bepaalt. De invoering van actieve snelheidsregulering is dan ook een kwestie van tijd, aldus de expert.
"Het autoverkeer in Nederland groeit nog ieder jaar. Uitbreiding van de capaciteit van het hoofdwegennet zal nodig blijven. Om de daarvoor benodigde ruimte en euro's te kunnen vinden, is het nodig om actief en dwingend een einde te maken aan hardrijden. Iedereen die met zijn eigen auto veilig, comfortabel en tegen de laagst mogelijke kosten van A naar B wil, zou voor een tomtom-begrenzer moeten zijn."
Bijkomend voordeel is dat er ook geen verkeersdrempels meer nodig zijn: een zegen voor fietsers!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten